Бургас

Местоположение и обща информация

Община Бургас се намира на брега на Черно море, като обгражда най-обширния залив по българското Черноморско крайбрежие - Бургаския залив. Причерноморската част на общината е заета от Атанасовско, Мандеренско и Бургаско (Вая) езеро, които заедно с Поморийско езеро образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България. Езерата са изключително богати на биоразнообразие и се намират на един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици – Виа Понтика.

Град Бургас е четвъртият по големина град в България и е най-големият град в Югоизточна България. По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. През територията к преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България. Гр. Бургас в последна точка на единственото автомагистрално трасе изцяло изградено в България – автомагистрала Тракия (А1) – осигуряващо бърза връзка със столицата. Съответно се явява разпределителен център за цялото южно Черноморие и осигурява достъп до Северното, чрез първокласен път.

Разстояние до:

Летище София – 381 км.

Летище Варна – 134 км.

Летище Бургас – 10 км.

Минерални води

Естествени лечебни  фактори:

  • Море
  • Лиманно калонаходище
  • Находище на минерална вода: температура 26⁰С, рН 7,6, обща минерализация  1,31 g/l, съдържаща хидрокарбонатни, хлорни, натриеви, флуорни, магнезиеви  и  калциеви йони, и метасилициева киселина.

В курорта може да се провежда  таласолечение,балнеолечение и калолечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат: ревматологични, ортопедични и травматологични, вертеброгенни и др.
  • периферната нервна система;   
  • женска и мъжка полова система;
  • метаболитни заболявания;
  • дерматологични заболявания и др.;

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

От 2015 г. в района е открит туристически комплекс „Акве калиде“. Той представя богатото културно-историческо наследство на град Бургас. Тук могат да се видят внушителните руини на древния град Акве калиде-Термополис. Безценното находище на горещи минерални извори е причината на това място да възникне град още преди 2500 години, по времето на Траките. Община Бургас продължава да финансира археологическите проучвания на територията на Акве калиде. Разработен е проект за разширяване на туристическия комплекс, като на следващ етап се предвижда изграждането на реплика на Римска баня с действащ минерален басейн и СПА център.

Остров Света Анастасия

Остров Света Анастасия се намира в Бургаския залив в Черно море. Изграден е от вулканични скали, висок 12 метра, на места 17, а площта му е близо 9 декара. Между 1945 и 1990 г. носи името Болшевик. Островът е забулен в мистерия и за него се разказват стотици легенди и истории.

Една от най-известните легенди е свързана с пирати, които нападнали острова във времето, когато там имало манастир. Монасите се затворили в църквата и се помолили на Света Анастасия да им помогне и да ги избави от набезите. Тя чула молитвите им и изпратила страховита буря, която разцепила пиратския кораб. И до днес останките на кораба са вкаменени в скала, която може да се види от всеки посетител на острова. Вярва се, че причината за пиратските набези е заровено на острова златно съкровище, пазено от призрака на загинал пират.

Според друга история, навремето до Острова са достигали викинги. Документирани сведения за това няма, но има следи от две опожарявания. За странните сили на мястото говори и случка от преди години, когато пиян капитан на влекач оцелял като по чудо, след като паднал от 25-метрова отвесна скала. На Света Анастасия има три скални феномена, известни като Гъбата, Дракона и Вкамененият пиратски кораб. Някои вярват, че на Острова съществуват две подземия, чийто вход е много добре замаскиран и никой не може да проникне до тайните им. Досега обаче те не са открити.

Атанасовско езеро. Поддържаният резерват Атанасовско езеро се намира североизточно от Бургас, в посока към град Варна. През 1970 г. 170 ха от северната част на езерото са обявени за защитена територия, а през 1980 г. и за природен резерват. На 28 ноември 1980 г. поддържаният резерват Атанасовско езеро става част от Рамсарската конвенция (международно споразумение за опазване местообитанията на водолюбивите птици). От миналото езерото е известно като място за добиване на сол. Езерото е известно и като местообитание на защитени видове. В района му са установени 316 вида птици от 400 вида, които се срещат из цяла България. От тях 14 са световно застрашени.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации