Закон за защита на потребителите

Законът урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.