Резултати от дейността на Работната група за разработване на предложения за насърчаване на планинския туризъм