Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие