Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

30 декември 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Министерството на туризма удължава срока на общественото обсъждане, като предложения може да изпращате до 30 септември 2017 г. на следния електронен адрес: z.halvadzhiev@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon