Проект на Приоритет 13 – „Култура, наследство, туризъм“ на Национална програма за развитие „България 2030“

25 юни 2020

Проект на Приоритет 13 – „Култура, наследство, туризъм“ на Национална програма за развитие „България 2030“

Срок на общественото обсъждане: 10 дни от датата на публикуване, 8 юли 2020

За предложения и становища: v.chervenkova@tourism.government.bg, m.hristova@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon