Продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния туризъм за периода 2020-2025г.

11 септември 2019

Министерството на туризма представя на Вашето внимание продуктовите анализи и планове за развитие на културния и здравния туризъм за периода 2020-2025 г.

Документите са разработени в изпълнение на Плана за действие към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България за периода 2014-2030 г. Разработката им е възложена с обществена поръчка с предмет „Разработване на продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния тури­зъм за периода 2020-2025“, възложена с договор № Т-РД-29-86/16.04.2019 г. между Министерството на туризма и ДЗЗД „Експлика – Глобал Метрикс“.

Становища във връзка с публикуваните документи можете да изпращате в срок до 30.09.2019 г. на електронна поща: stanovishta@explica.bg, както и на официалния адрес на Министерството на туризма: edoc@tourism.government.bg.

Продуктов анализ - Културен туризъм

Проект на план - Културен туризъм

Продуктов анализ - Здравен туризъм

Проект на план - Здравен туризъм

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon