Боснек

21.12.2014

Туристически информационен център, с. Боснек

Адрес: П.К. 2345, с. Боснек, общ. Перник, ул. "Явор" № 1

Тел.: 0878 798595

E-mail: zetra_bosnek@abv.bg

Предлагани услуги:

  • Информиране за културни събития транспорт, маршрути за пешеходен и велотуризъм;
  • Организиране на експедиции и преходи до туристически обекти и местности в района;
  • Промотиране чрез видео и фотоматериали, тематични изложби и рекламна дейност на развитието на туризма в района и опазване на природата.