Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на морски плаж "Божурец-Топола-2", община Каварна, област Добрич