Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Черноморец",находящ се в община Созопол,област Бургас