Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Нов Плаж Балчик",находящ се в община Балчик,област Добрич