Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ на морски плаж „Равда - ХТИ", находящ се в община Несебър, област Бургас