Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица на морски плаж „Малък плаж оазис" зона 3-централен изток, находящ се в община Царево