Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

31.01.2018

С Решение № 65 от 2 февруари 2018 г. на Министерския съвет е одобрена Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.