Цели на администрацията на Министерство на туризма за 2021 г.