Тестване на националния, продуктовите брандове и един регионален бранд на международните и вътрешния пазар

Проект: „Разработване на стратегия за бранд „България“,  продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“