Регистри на държавните помощи

РЕГИСТЪР на одобрените за финансиране 89 заявления по мярката за държавна помощ № BG-176789478-2021-03 за туроператорите на обща стойност 11,3 млн. лева
(Безвъзмездна финансова помощ по схама за държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г. на лица, извършващи туроператорска дейност съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение  на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, която да се изпълзва единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19).

 

РЕГИСТЪР на одобрените за финансиране 597 заявления по Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19  
(Безвъзмездна финансова помощ за държавна помощ SA.59990 (2020/N) от 18.12.2020 С (2020)  на лица извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време извънредното положение).

 

РЕГИСТЪР на пълучилите държавна помощ съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.