Проучвания и анализи за туризма в България за 2009 г.

Включва информация от направените проучвания и анализи за посещенията на чуждестранни туристи и пътуванията на българи в България за 2009 г.