Анализи за туризма

Проучвания и анализи за туризма в България за 2010 г.

Включва информация от направените проучвания и анализи за посещенията на чуждестранни туристи и пътуванията на българи в България за 2010 г.

Проучвания и анализи за туризма в България за 2009 г.

Включва информация от направените проучвания и анализи за посещенията на чуждестранни туристи и пътуванията на българи в България за 2009 г.

Subscribe to Анализи за туризма