Ученичката Светослава Цекова стана министър на туризма за един ден

25 март 2015

Ученичката от ХI клас в столичното 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“ Светослава Цекова пое днес ръководството на Министерството на туризма в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, организирана от „Джуниър ачийвмънт“ – България. Тя бе посрещната от титуляря Николина Ангелкова и веднага се включи в работно съвещание за задачите през деня с политическия кабинет на министъра на туризма. Светослава бе придружена от съучениците си Радостина Златинова, която седна зад бюрото на зам.-министър Ирена Георгиева, Лиа Кръстева, заела поста на зам.-министър Надя Маринова, и Кристиян Омайски, който стана главен секретар на ведомството.

Министър Ангелкова запозна младите мениджъри със структурата и функциите на министерството. Сред техните ангажименти бе присъствие на срещи с бизнеса и представители на други администрации. Учениците коментираха, че работата в министерството е отговорна, но и много интересна.

Светослава е с технологичен профил по предприемачество и бизнес, а също и организатор в учебна компания. Радостина изучава макро- и микроикономика и е участвала в лагера „Алтернатива на проблема Кара дере – предложение за иновативен инвестиционен проект”. Лиа притежава начални умения по икономика, счетоводство и работа в учебна компания. Кристиян е с профил пазарна икономика, счетоводство и предприемачество.

Инициативата „Мениджър за един ден“ се провежда за 14-и пореден път, като тази година в нея се включиха 2000 ученици и студенти и над 300 институции и компании в страната. Целта е да се засилят връзките на бизнеса и институциите с младите хора, които да получат подкрепа за професионалната си ориентация. Учениците и студентите преживяват един реален работен ден във фирми, държавни и общински структури. Проявата е световна инициатива и в нея всяка година участват над 100 страни.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon