Министърът на туризма д-р Илин Димитров и вицепремиерът Лазар Лазаров набелязаха мерки за преодоляване на недостига на кадри в туризма

10 май 2023

Министърът на туризма Илин Димитров и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров проведоха среща, на която обсъдиха мерки за преодоляване на недостига на кадри в туристическия сектор преди началото на активния летен сезон. Двамата дадоха висока оценка на координацията и сътрудничеството между двете министерства и набелязаха мерки за развитието му в бъдеще.

В разговора участваха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и изпълнителните директори на Агенцията по заетостта Полина Маринова и на Главната инспекция по труда Екатерина Асенова.

Вече са предприети действия за увеличаване на екипите на Агенцията по заетостта и дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи, ангажирани с обработката на заявления на работодателите за достъп до пазара на труда в България на работници извън ЕС, което ще доведе до по-бързото издаване на съответните разрешения. Предвидени са и организационни мерки за подобряване на координацията и оптимизиране на процедурата за обмен на документи между отговорните институции, което ще облекчи и ускори наемането на кадри за сезонна заетост в туристическия сектор.

Министър Илин Димитров изрази задоволство от предприетите нормативни промени, които дават възможност собственици на хотели след края на зимния сезон да преместят служителите си в свой обект в летен курорт по облекчен ред. “Тази мярка значително ще облекчи бизнеса, защото по този начин работодателите ще могат да разчитат на добре обучени и висококвалифицирани кадри. Достигнали сме етап на развитие, в който трябва да говорим не само за брой туристи, но и за качество на продукта, който предлагаме и тук кадрите са от изключително голямо значение”, подчерта министър Илин Димитров. Той добави, че се работи активно по разширяване на сътрудничеството между Министерството на туризма и професионалните гимназии по туризъм за организиране на училищни състезания във всички 28 областни градове с цел да се даде поле за изява на младите кадри в сектора и да се насърчат контактите им с работодателите.

Министър Лазаров представи условията и облекченията за наемане на чужди работници, регламентирани в спогодбите за регулиране на трудовата миграция, каквито България е подписала с Грузия, Молдова и Армения. Той подчерта, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за идентифициране на други държави за сътрудничество в тази сфера. Обмисля се и облекчен ред за подаване на документи от работодателите при кандидастване за наемане на по-голям брой чужди работници.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon