Министър Евтим Милошев подписа 27 удостоверения за настъпили промени в обстоятелствата на регистрирани туристически обекти

15 май 2024

В първия месец на мандата си служебният министър на туризма Евтим Милошев подписа 27 удостоверения с определени вид и категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Подписаните документи са за настъпили промени в обстоятелствата, които подлежат на вписване в Националния туристически регистър. С този акт настъпилите променени обстоятелства следва да се отразят в удостоверенията за определена категория на туристическите обекти и да се издадат нови актуализирани удостоверения.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon