Министерството на туризма дава възможност на 50 малки и средни предприятия от туристическия сектор да участват безплатно във „Ваканция и СПА Експо“

16 ноември 2022

Министерството на туризма дава възможност на 50 малки и средни предприятия от туристическия сектор да вземат участие във „Ваканция и СПА Експо“ - най-мащабният туристически форум в България, предназначен за професионалисти и широка публика. Форумът ще се проведе 15-17 февруари 2023 г. в София под мотото „Динамика и доверие!“.

На изложението избраните участници ще имат възможност да покажат своите туристически продукти, да срещнат партньори, да обменят идеи и да се запознаят с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.

Министерството на туризма ще покрие таксата за участие на избраните участници, както и разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на Закона за държавния служител.

Всеки, който желае, може да кандидатства, а ето какво е необходимо да направите за целта: свалете заявката за участие от този линк: https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uplo... , попълнете заявката за участие – отнема не повече от 15 минути – и я изпратете на имейл exhibition@tourism.government.bg в срок до 30.11.2022.

Екип на Министерството на туризма ще разгледа кандидатурите и ще обяви класиралите се участници до 20.12.2022.

Тази подкрепа за малкия и среден бизнес в туризма става възможна благодарение на проект BG16RFOP002-2.010-0002-C03/23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) за устойчиво развитие на туризма чрез институционална подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР в отделните туристически райони. МСП в сектор туризъм се нуждаят от подкрепа за засилване на капацитета им за излизане и налагане в рамките на националния, регионалните и международните пазари.

Пълна информация за международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо“, можете да получите на интернет страницата на борсата http://www.holidayfair-sofia.com/.

Подробностите за предстоящото събитие можете да откриете на нашия сайт и тук: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualni-pokani-v-polza-n...

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon