ВАКАНЦИЯ & СПА 2022 / International Tourism Fair HOLIDAY & SPA - София, България - 15–17.02.2023

Министерство на туризма има удоволствието да отправи покана за участие на националния щанд на България на 39-то издание на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, което ще се проведе в Интер Експо център в периода 15-17 февруари 2023 г.

В изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002-C03/23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Министерство на туризма предвижда участие на малки и средни предприятия от деветте туристически района в международни борси, туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.

 

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТА,

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА И ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

НЕ МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН.

ТУК СЪБРАХМЕ ОТГОВОРИТЕ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ.

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА КАНДИДАТСВАМ?

 • Свалете заявката за участие от този линк
 • Попълнете необходимите данни на страница 1
 • Подгответе необходимите документи, по които ще се оценяват кандидатите – повече информация на страница 2
 • Необходимите документи са:
  • Screenshot от профилите на кандидата в социалните мрежи
  • Копие на валиден сертификат по точка 4, заверен с „вярно с оригинала", подписан и подпечатан
  • Документи за вида и степента на придобитата езикова квалификация по точка 5
 • Подпишете заявката за участие на страница 2
 • Изпратете попълнената заявка и всички придружаващи документи в електронен вид до имейл exhibition@tourism.government.bg
 • Крайният срок за изпращане на документите е 30.11.2022 г.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ТОЗИ ПРОЕКТ?

Малки и средни предприятия в областта на туризма.

 

КАК ЩЕ СЕ КЛАСИРАТ УЧАСТНИЦИТЕ?

Всеки участник, подал документи в срок, ще бъде точкуван по системата на страница 2 от заявката за участие.

Максималният брой точки е 70.

Ако има повече от 50 МСП, подали заявки, с максимален брой точки, ще се класират първите 50 по дата на подаване на заявка за участие.

 

КОГА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧАСТНИЦИ?

Класиралите се участници ще бъдат обявени до 20.12.2022.

Класиралите се участници ще бъдат уведомени по имейл.

Информация за класиралите се участници ще бъде качена и на сайта на министерството на туризма.

 

КАКВО СЕ ПОКРИВА ПО ПРОЕКТА?

По проекта се покриват следните неща:

 • Такса участие на изложението Ваканция и СПА Експо" 2023
 • Изложбен щанд
 • 3 нощувки за 1 участник – на 14, 15 и 16.02. Цената на нощувката е спрямо наредбата за служебните командировки за държавните служители
 • 4 дни командировъчни за храна за 14, 15, 16 и 17.02. Сумите се определят спрямо наредбата за служебните командировки за държавните служители
 • 200 лв. за гориво за всички участници извън София

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ОСИГУРЯТ ИЗБРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО?

Участието на изложението е толкова по-полезно, колкото по-подготвен е самият участник. Участниците е хубаво да подготвят рекламни материали, които да предоставят на потенциални партньори – те могат печатни материали, QR кодове към брошури качени онлайн, сувенири и др.

 

ВСЯКА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЕТО НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ КОМУНИКИРА С КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧАСТНИЦИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2023.

 

 

ПОКАНА ВАКАНЦИЯ & СПА 2023

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ