Окончателни оценки от проведени през м. май 2018 г. изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"