Окончателни оценки от проведен през м. април, 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"