Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията екскурзовод през май, 2018 г.