Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията екскурзовод през 2017 г.