Няма данни за замърсяване от Украйна в българската акватория на Черно море

06 юли 2023

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 14 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна.

Миксът от днепровски и днестровски седименти, който се наблюдаваше през последните 26 денонощия в украински води, вече не се наблюдава.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, както и сателитното наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Температурата на морската вода днес е около 22-24 градуса.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon