Указания - Версия 9 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България