Указания и препоръки към туроператори от Министерство на туризма и Комисия за защита на потребителите 24.03.2020 г.