Удължен е срокът за действие на заповедта на министъра на труда и социалната политика по проект „Запази ме”

04 януари 2021

Актуализиран е Списъкът с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със Заповед РД-06-45/22.12.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, по проекта "Запази ме".

Заявленията за изплащане на компенсации в размер на 24 лв. на ден за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и финансират по действащия до момента ред – документите се подават след изтичане на отчетния месец, т.е. за месец декември документи ще се приемат в съответната дирекция „Бюро по труда” през целия месец януари 2021 г.

Заповед РД-06-45/22.12.2020 Г. на министъра на труда и социалната политика

За повече информация и условия за кандидатстване: https://www.az.government.bg/bg/news/view/udyljava-se-srokyt-za-dejstvie-na-zapovedta-na-ministyra-na-truda-i-socialnata-politika-po-proekt-ay-zapazi-me-au-3576/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon