СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА - С цел туризъм, без 14-дневна карантина, в България могат да пристигат туристи от 34 държави

13 юни 2020

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

С цел туризъм, без 14-дневна карантина, в България могат да пристигат туристи от 34 държави  

 

От 15 юни 2020 г. България вече ще приема туристи от 34 държави, във връзка със старта на летния туристически сезон 2020 г. и съгласно Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

На територията на Република България с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:

 

 1. Република Австрия;
 2. Кралство Нидерландия;
 3. Федерална република Германия;
 4. Република Полша;       
 5. Република Гърция;      
 6. Кралство Дания;
 7. Румъния;
 8. Република Естония;
 9. Република Словакия;    
 10. Република Словения;    
 11. Унгария;       
 12. Република Финландия;   
 13. Република Кипър;
 14. Република Франция;     
 15. Република Латвия;
 16. Република Хърватия;    
 17. Република Литва;
 18. Република Чехия;       
 19. Велико херцогство Люксембург;
 20. Исландия;
 21. Кралство Норвегия;
 22. Княжество Лихтенщайн;
 23. Конфедерация Швейцария
 24. Република Сан Марино;
 25. Княжество Андора;
 26. Княжество Монако;
 27. Държавата град Ватикан;
 28. Република Малта
 29. Република Италия
 30. Кралство Испания
 31. Република Ирландия;
 32. Република Сърбия;
 33. Федерация Босна и Херцеговина;
 34. Черна гора.

 

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Уточняваме, че мярката важи за пристигащите от гореизброените държави, които са граждани на ЕС, Шенген, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Сърбия,  Босна и Херцеговина и Черна гора

Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец, с която се задължават да спазват въведените противоепидемични мерки, както и че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon