СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА С цел туризъм, без 14-дневна карантина, в България могат да пристигат туристи от 35 държави

19 юни 2020

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

С цел туризъм, без 14-дневна карантина, в България могат да пристигат туристи от 35 държави  

 

От 20 юни 2020 г., България приема туристи от 35 държави, във връзка със старта на летния туристически сезон 2020 г., и съгласно Заповед № РД-01-347/19.06.2020 г., на министъра на здравеопазването.

 

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина, могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:

 1. Република Австрия;
 2. Кралство Нидерландия;
 3. Федерална република Германия;
 4. Република Полша;       
 5. Република Гърция;      
 6. Кралство Дания;
 7. Румъния;
 8. Република Естония;
 9. Република Словакия;    
 10. Република Словения;    
 11. Унгария;       
 12. Република Финландия;   
 13. Република Кипър;
 14. Република Франция;     
 15. Република Латвия;
 16. Република Хърватия;    
 17. Република Литва;
 18. Република Чехия;
 19. Велико херцогство Люксембург;
 20. Исландия;
 21. Кралство Норвегия;
 22. Княжество Лихтенщайн;
 23. Конфедерация Швейцария;
 24. Република Сан Марино;
 25. Княжество Андора;
 26. Княжество Монако;
 27. Държавата град Ватикана;
 28. Република Малта
 29. Република Италия
 30. Кралство Испания
 31. Република Ирландия;
 32. Кралство Белгия;
 33. Република Сърбия;
 34. Федерация Босна и Херцеговина;
 35. Черна гора.

 

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Уточняваме, че мярката важи за пристигащите от гореизброените държави, които са граждани на държава-членка на ЕС, страна по Шенгенското споразумение, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Сърбия,  Босна и Херцеговина и Черна гора, както и за лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства.

Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец, с която се задължават да спазват въведените противоепидемични мерки, както и че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon