СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение по Постановление № 151 от 3 юли 2020 година