Правила за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021 г. - Версия 2