Туристически информационен център – Ловеч

Адрес: Покрит мост, гр. Ловеч

Тел: 068/ 601 362

E-mail: tic@lovech.bg

Facebook страница: Туристически информационен център Ловеч

Работно време: от вторник до четвъртък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч. и от петък до неделя - от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.
Почивен ден: понеделник
 

Предлагани услуги:

  • предоставя информация и съдействие за използване на туристически продукти в Ловеч и региона;
  • предлагане на информация за основни и допълнителни услуги.