Информационен център - Драгоман

Адрес: гр. Драгоман, в непосредствена близост до „Спортна зала Драгоман”

Тел.: 0879 103 448

E-mail: tic_dragoman@abv.bg

Сайт: http://visitdragoman.com

Работно време: от понеделник до петък - 10:00-19:00 часа

 

Сградата разполага с  голяма конферентна зала, предназначена за презентации и  беседи, компютърни конфигурации с монтирани филми за културно-историческото и природно богатство на района.  Предлага множество рекламни материали, разкриващи  красотата и природните ценности в целия Западен регион –  общините Драгоман, Брезник, Трън и Сливница, като фактор за неговата значимост и предпоставка за развитието на туризма във всичките му направления – културен, поклоннически, екологичен и пр.