Ротонда „Свети Георги”

Най-старият и най-добре запазен архитектурен паметник от римско време в София е църквата ротонда „Св. Георги”. Построена е в началото на IV в. и се счита, че по времето на римския император Константин Велики (управлявал 306 – 337 г.) и разцвета на античния град Сердика (старото име на София). Счита се, че ротондата е и най-старата сграда в София.

Достъпност за посещение: Да, безплатно, целогодишно

Транспортна достъпност: Да, обществен транспорт

Туристическа инфраструктура: Да