Храмове „Св. 40 мъченици", „Св. Димитър", „Св. Петър и Павел"

Една от най-емблематичните средновековни църкви във Велико Търново е храм „Свети четиридесет мъченици”. Намира се в подножието на крепостта Царевец. Храмът е паметник на културата от 1964 г. и е тясно свързан с историята на България. Построен е и стенописан в чест на победата на цар Иван Асен II над епирския деспот Теодор Комнин при Клокотница на 22 март 1230 г.

Църквата се състои от две части - продълговата базилика с шест колони и от една пристройка, построена по-късно към западната й страна.

Предполага се, че в края на ХІІ в. Асеневци (българска царска династия, упрвлявала в периода 1187 г. – 1280 г.) са изградили манастир около църквата. В източниците от ХІІ–ХІV в. той е наричан „Великата лавра”, „Царски манастир” и е бил един от най-важните средновековни манастири около Търново.

В църквата са погребани българските царе Калоян (управлявал 1197 г. – 1207 г.) и Иван Асен II (1218 г. – 1241 г.), Свети Сава Сръбски (1175 г. – 1235 г.) и цариците Анна Мария (1204 г. – 1237 г.) и Ирина Комнина.

В православния храм се пазят и едни от най-значимите старобългарски епиграфски паметници – Омуртаговата, Асеновата и Граничната колона от крепостта Родосто от времето на хан Крум (управлявал 803 – 814 г.), които разказват за великите дела на българските царе.

Църквата "Св. Димитър Солунски" е разположена в източното подножие на крепостта Трапезица. Историческите сведения я свързват с обявяването на въстанието на братята Асен и Петър, довело до възстановяването на българската държава през 1186 г.

Църква "Св. Равноапостоли Петър и Павел" се намира в северното подножие на крепостта на хълма Царевец. Издигането му се свързва с акта на пренасяне на мощите на св. Йоан Поливотски от цар Калоян в столичния Търновград през 1204 г. Впоследствие около църквата е формиран манастирски комплекс. Изграждането му е по волята и ктиторството на Ана-Мария (1221–1237 г.), съпруга на цар Ивана Асен II.     

Достъпност за посещение: Целогодишно, платено, има екскурзовод

Транспортна достъпност и връзки: Градска улица, в близост до автобусна спирка

Туристическа инфраструктура: Има изградени алеи и указателни табели. Има налични хотели и ресторанти в района. В гр. Велико Търново работи Туристически Информационен Център "Царевград Търнов".

Църква Св. 40 мъченици Църква Св. 40 мъченици Църква Св. 40 мъченици Църква Св. 40 мъченици Църква Св. 40 мъченици Катедрална църква