Раннохристиянска базилика (IV-VI век) – Варна

Раннохристиянската базилика е била престороявана 3 пъти, като това се е случило между IV и VI век. Тя е най-просторната в региона на Варна, като размерите й са 40х16 метра. Богатата мраморна украса и мозаечния под ясно показват, че това е храм на епископа на древния Одесос (Варна). Първият епископ е Дитас (името му е тракийско), последван от Йоан, Мартин и Данаил.

Построяването на първия храм се датира към първите години на V век. Той е имал сравнително малки размери. Към средата на века се издига значително по голяма базилика на същото това място, чиито под е покрит със забележителни раннохристиянски мозайки.  Изобразените върху тях символи на ранното християнство са незабравими - пауни, цветя, птици (днес една малка част може да бъде видяна в Археологическия музей във Варна). Мозайките са изработени от двама майстори - те имат различна техника, като в северната част размера на мозаечните кубчета е по-голям, както и геометризмът на орнаментите. Втората базилика е унищожена, вероятно от земетресение.

Третият строителен период се свързва с масивните стени на храма, просъществувал до нашествието на славяните и аварите (VII век). Колонадата от втория период е заместена от масивни стени, построени с преизползвани квадри от градската защитна стена на Варна. Базиликата има три кораба и една абсида. Трите кораба със значителните си размери, както и преддверието на храма са успявали да съберат многобройното население на древния град.

Достъп за посещения: Достъпът до базиликата е свободен.

Транспортна достъпност: Обектът се намира в градска среда, има наличен обществен транспорт.

Туристическа инфраструктура: В близост са налице хотели и ресторанти. В град Варна има изграден туристически инфрмационен център.