Спанчевци

Местоположение и обща информация

Село Спанчевци се намира в планински район, в западната част на Стара планина, в полите на връх Тодорини кукли, в  близост до гр.Вършец,  на 514 m н.м.в.

Разстояние до:

Летище София – 109 км

Летище Варна – 429 км

Летище Бургас – 473 км

Минерални води

Естествени лечебни фактори: 

Климат –  умереноконтинентален климат с прохладна пролет, умерено топло  лято, суха, топла и продължителна  есен и студена зима. Преобладават южните ветрове. 

Средногодишни температури: 8-10⁰С

Средногодишни валежи: 850 – 900 мм

Минерална вода – температура 32⁰С, рН 8,8 с обща минерализация  0,19 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни и натриеви   йони и  метасилициева киселина; газ-сероводород и радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнеолечениепри хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат: ревматологични, ортопедични и травматологични, вертеброгенни и др.;
  • стамашно-чревния тракт;
  • жлъчно-чернодробната система;
  • бъбречни и урологични заболявания;
  • обменно ендокринни заболявания;
  • функционални нарушения на нервната система;
  • сърдечно-съдовата система и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Исторически музей – Вършец

Историческият музей в гр. Вършец е основан през 1999 г. Сградата, в която се помещава, е построена през 30-те години на ХХ в. като частен дом с уникална архитектура. Музеят има четири раздела: „Античен”, „Археологически находки и монетна колекция", „Балнеология" и „Етнография".  Находките, които са изложени в раздел „Античен”, са от тракийско и римско време. Представена е също богата етнографска сбирка, която е съставена предимно от облекла и елементи от бита на хората от региона. Най-новата история на Вършец като балнеолечебен курорт е представена с богата документална колекция и множество архивни снимки. Най-ценният експонат в музея е уникалната бронзова скулптура от ІІ в. пр. Хр. на тракийското момче-бог Телесфор, което днес е символ на града.

Клисурски манастир „Св. св. Кирил и Методий”

Клисурският манастир „Св. св. Кирил и Методий” се намира в подножието на старопланинския връх Тодорини кукли (1785 м), на 9 км от Берковица и 12 км от Вършец. Основан е през първата половина на ХІІІ век и тогава е бил наричан Врещицки манастир, заради разположението си в долината на река Врещица. През дългите години на съществуването си манастирът е бил разрушаван, ограбван и възстановяван няколко пъти. Той е едно от огнищата за развиване на българската просвета и книжнина, за утвърждаване на християнската религия, на българската народност и самодържавие. Обновен 1937г. Иконостасът в храма на манастира е обявен за паметник на културата.В двора на манастирския комплекс има аязмо, водата от което се смята за лековита. Манастирът „Св. св. Кирил и Методий” е действащ женски манастир.

Банското казино

Банското казино се намира в центъра на град Вършец и е част от Архитектурен ансамбъл Баните - парк "Слънчева градина". Построено е през 1922г., а през 30-те години е електрифицирано. В годините до Втората световна война Казиното привлича богати българи и гости от чужбина, които пристигали най - често по р.Дунав. Посещавал го е и принц Кирил, за което и до днес го наричат "Царското казино". Тук е кипял изискан светски живот. Особено популярни били танците във Виенския салон на казиното. През 1938г. в него е бил проведен един от първите конкурси за красота в България.

Местност Зелени дел

Местността Зелени дел отстои на 10 км югозападно от гр. Вършец. Това е най - удобният изходен пункт за изкачването на връх Тодорини кукли. Тази местност се намира в долината на р. Стара река, в подножието на рида Козница. Покрита е с обширни поляни, диворастящи малини и букови гори. Мястото е удобно за пикници, излети и палатки. В местността е изградена сцена, на която се провежда ежегодно надпяване по време на традиционния Празник на курорта, минералната вода и Балкана.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации