Бързия

Местоположение и обща информация

Село Бързия  се намира на 6 км от Берковица.  Селото е разположено от двете страни на р.Бързия в Берковския Балкан на 470 m.н.м.в.

Разстояние до:

Летище София – 100 км

Летище Варна – 470 км

Летище Бургас – 477 км

Минерални води

Преди провеждането на хидрогеоложки проучвания и сондиране в района на находище „Бързия“ е имало само студени минерални извори с незначителен дебит, но с химични показатели на минерални води. Те са извирали от пукнатини в палеозойския гранит. Въз основа на тези индикации е зададен и първият сондаж с дълбочина 410 м, който разкрива вода с температура на водата над 31°С.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  умереноконтинентален със студена и ветровита  зима, топло лято, есен – продължителна, по-суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум +1⁰С и максимум + 7⁰С;                                

                        м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум +30⁰С.                                                           

Средни валежи през м.януари 75 mm и през м. юли - 31 mm.

Най-изразени валежи през  м. май 81 mm.

Минерална вода - хипотермална (32⁰С), рН 9,4 с обща минерализация  0,29 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни,натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:   

  • обменно ендокринни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • функционални нарушения на нервната система;
  • сърдечно-съдовата система;
  • дерматологична патология и др.

Водата е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Етнографски музей – Берковица

Етнографският музей на Берковица представя материалната и духовна култура на града и региона. Помещава се в Сърбинската къща - сграда, типичен представител на старата градска къща в Берковица.

В различните колекции на музея посетителите могат да видят експонати от берковска керамика, чипровски килими, каракачански костюми, градски рокли от 20-те години на ХІХ в. Представени са и характерните за региона занаяти - грънчарство, медникарство, свиларство (производство на коприна) и др.

За посетителите на музея особено интересна е вътрешната баня – заради начина на затопляне на водата - на едната от стените на банята са били закачени две керамични делви, а в стаята от другата страна на стената, където се е намирала кухнята, е имало стенна печка. Когато стенната печка е била запалена, се е нагрявала и водата в делвите. В къщата може да се види още керамична канализация за извеждане на мръсната вода и „мийка” - мястото за миене на съдовете в кухнята.

Етнографският музей на Берковица често е домакин на временни и тематични изложби и сбирки. В него се организират концерти, премиери на книги, демонстрират се занаяти и др. Включен е в списъка на Стоте национални туристически обекта.

Часовникова кула Берковица

Тя е най-отличителният архитектурно-строителен паметник на културата в района. Намира се  в центъра на града и е негов символ и емблема. Строена е през 1762- 64 г . Имената на майсторите не са известни. Квадратното тяло, високо 11,80 м., е иззидано от камък с хоросанова спойка. Има 9 хоризонтални дървени пояса, а за осветяване на вътрешността са оставени по 4 тесни вертикални процепи - мазгали. И днес продължава да отмерва времето с медния си звън.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации