Сапарева баня

Местоположение и обща информация

Град Сапарева баня се намира в Западна България, на 70 км южно от София и на 55 км източно от град Кюстендил. Курортът е разположен в живописна котловина, между планините Рила и Верила на 983 m. н.м.в.  Тук се намира единственият гейзер на балканите -103oС.

В близост до Сапарева баня минава една от основните пътни артерии в страната – международен път Е-79, част от международен транспортен коридор № 4. Сапарева баня е в относителна близост до границите на Република България с три държави - 68 км до Република Македония, 79 км до Република Сърбия и 128 км до Република Гърция. Сапарева баня е популярна преди всичко с минералните си води - в града извира най-горещата минерална вода в цяла Европа - +103 °С. Тук се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров гейзер. Символът на Сапарева баня е гейзерът - фонтан, намиращ се в центъра на града.

Разстояние до:

Летище София – 89 км

Летище Варна – 515 км

Летище Бургас – 412 км

Минерални води

Термалните води на находище на Сапарева баня са привързани към голямо тектонско нарушение отделящо Рила от Джерманската котловина. Съществували са поредица от естествени термални извори с температура от 31°С (извор Парлката) до 91ºС (Горещия извор). През 1959 г. най-горещият извор е каптиран с шахта дълбока 17 m. През 1957-1958 г. да прокарани 13 ръчни сондажа със средна дълбочина 18 m. По-късно са прокарани още два сондажа. Първият е с дълбочина 65 m и дава незначително количество топла вода. Вторият сондаж - „Гейзера“ от 114 до 200 m пресича грантитогнайси с гореща вода. На дълбочина 200 m е измерена температура 104ºС. След прокарване на сондажа, дебитът на естествените извори намалява.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходноконтинентален със средиземноморско влияние. Умерено студена зима, умерено топло лято, есен по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -3⁰С и максимум + 4⁰С,                                

м.юли - среднодневни минимум +13⁰С и максимум + 22⁰С.                                               

Средни валежи през м.януари - 31 mm и през м. юли - 66 mm.                      

Най-изразени валежи през  м. май 81 mm.

Минерална вода - гореща (103⁰С), рН 9,3 с обща минерализация  0,65 g/l, съдържаща  сулфатни, хидрокарбонатни, хидросулфидни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ - сероводород.

В курорта може да се провежда профилактика и  балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат:
  • ревматологични :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити, спордилартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –спондилити, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
  • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,

бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.

  • вертеброгенни заболявания: спондилити, спондилартрити, дискова болест и др.
  • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити
  • заболявания гръбначния стълб – дискова болест; гръбначни изкривявания и др.        
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Градска баня- град Сапарева Баня

Новата градска баня е открита на 09.10.2010г. след реконструкция. Новата къпалня с минерална вода е на първия етаж и разполага с 22 кабинки и с вани за индивидуално ползване и 3 басейна-един по-голям и два по-малки с различна температура на водата. Освен основната хигиенизираща дейност в банята успоредно ще се осъществава и лечение на опорно-двигалния апарат, болести на перифирната нервна систама и на кожата (псориазис). На втория етаж е изграден СПА Център.

Гейзер - фонтан"

Емблемата на община Сапарева баня „Гейзер - фонтан 103° С" е изригнал за първи път през 1957 г. при сондаж между планината и котловината. Горещата минерална вода извира от 73 метра дълбочина от земните недра. Височината на водния стълб е до 18 м., а температурата 103°С, което го прави най - горещият в България и Континентална Европа. Термалните извори в Сапарева баня съществуват от дълбока древност и са основна причина за появата на живота тук.

Гейзерът в Сапарева баня се нарежда на второ място по топлина на водите си и е сред едни от най - горещите в света, а имено: Мамутовите горещи извори, Йелоустоун, САЩ; Горещият извор Atami Onsen, Япония; Термалният извор Deildartunguhver, Исландия; Горещите извори Ainsworth, Британска Колумбия, Канада; Маймунските горещи извори Jigokudani, Япония; Травертиновите извори, Калифорния, САЩ

Църквата „Св. Никола"

Намира се в центъра на гр. Сапарева баня в специално оформен парк с алеи и пейки. Църквата е построена през XII-XIII век и е реставрирана през 1937г. по проект на арх. Александър Рашенов. Църквата е кръстокуполна със свободни рамена, с дължина 7,20 м. и ширина 5,70 м, а височината при купола достига 6,60 м. От стенописите до днес са запазени само отделни фрагменти. При опит за построяване на нова църква през 1838 г. са разкрити западно от „Свети Никола" стари основи и стълбове от друга по-голяма църква. Открити са данни, че на олтарния камък са изсечени инициалите на родения в античния град Германея византийски пълководец Велизарий. Църквата е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.77/1968 г.) и декларирана като художествен паметник на културата от национално значение (декл.писмо № 4782/21.12.1978 г.).

Ресиловски манастир "Покров на Пресвета Богородица"

Намира се в северозападното подножие на Рила планина, на около 1.5 км югоизточно от с. Ресилово. Възстановен в началото на 20 век. Внушителните постройки на манастира се виждат отдалеч от пътя между курортното градче Сапарева баня и Дупница. Изграждането на храма „Покров на Пресвета Богородица" започва през 1932 г. В периода 1994-19955 г. манастирът е изцяло обновен и разширен. Манастирът е постоянно действаща женска обител, която се състои от черква, жилищни и стопански сгради.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации