Белчински минерални бани

Местоположение и обща информация

Белчински бани е село в Западна България. Местните го наричат още Белчин бани и Белчин баня. То е разположено в живописната долина между планините Рила, Верила, Витоша и Плана. Курортът се намира на 2 км от село Белчин, сгушено в долината на река Палакария, на 14 км от Самоков, на 55 км от София и на 20 км от курорта Боровец. Белчин бани има директна транспортна връзка със София, градовете Самоков и Дупница, курорта Боровец, Рилски манастир и други селища.

Разстояние до:

Летище София – 51,1 км

Летище Варна – 499 км

Летище Бургас – 397 км

Минерални води

При с. Белчин се намира най-високо разположеният термалeн извор в страната - 900 m надморска височина. Водата извира от дълбоколежащите разломени диорити, покрити от кватернерни и неогенски наноси. През 1932 г. изворът е каптиран с бетонна шахта. Крупнишкото земетресение на 22.03.1904 г. причинява увеличение на дебита и размътване на изворната вода. Северозападно от извора през 1964 г. е направен сондаж с дълбочина 418,7 m, който е дал термална вода на самоизлив, а съседният каптаж на извора почти пресъхва.

Естествени лечебни  фактори:

Находище на минерална вода – гореща (72⁰С), рН 9,2 с обща минерализация  0,97 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни  йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние. Тази вода се определя като слабо радонова.

В курорта може да се провежда  балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
  • периферната нервна система;
  • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Реставрираната крепост Цари Мали град се намира край самоковското село Белчин.  Комплексът Цари Мали Град включва няколко обекта – средновековната църква „Света Петка“, етнографския комплекс в село Белчин и 300 метра по-нагоре късноантичната крепост Цари Мали Град. Археологическите проучвания на хълма "Св.Спас" показват, че изграждането на крепостта е започнало по време на управлението на император Валент (364-378 г.). Мястото на крепостта е избрано преднамерено и е съобразено с възможността за наблюдение на котловината и защита на нейната западна част. Възникналото селище е съобразено с минералните извори в подножието, рудните залежи с магнетитов пясък в целия район и стратегическото кръстовище на два антични пътя. Крепостта се намира в близост до древния военен, търговски и съобщителен път от Рим през Аквилея, Рагуза, Скупи, Пауталия, Германея, Филипопол, Константинопол, както и до трудно достъпния, но най-пряк път към Македония. 

Етнографският музей в село Белчин е изграден през 2007г. като филиал на Градския исторически музей - гр. Самоков и се намира в непосредствена близост до изцяло реставрирания средновековен храм "Св. Петка" в подножието на хълма "Св. Спас". За да отговори на своето предназначение и да се слее с духа на мястото, сградата на музея е проектирана като концептуална реплика на Копривщенска къща от първата половина на 19-ти век (такива къщи се срещат в село Белчин). В музеят се събират експозиции на вещи с различна битова тематика, съхранили културата и традициите на населението през вековете. 

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации