Балчик и Балчишка тузла

Местоположение и обща информация

Община Балчик е разположена в най-източната част, приморска част на Дунавската равнина и Добруджанското плато, като  заема югоизточната част на област Добрич. Община Балчик е една от 14-те общини  в страната, имащи излаз на  Черно море. Крайбрежието на общината е с обща дължина от около 18,5 км, която е в основата на доминацията на туризма в общинската икономика, който е силно развит по черноморското  крайбрежие  -  в курортния  комплекс  „Албена”, в гр. Балчик, в с. Кранево и в курортната зона  „Тузлата”. Излазът на Черно море е обусловил и формирането на гр. Балчик като пристанищен център с яхтена марина и товарен кей.

Балчишката Тузла се намира на около 5 км източно от Балчик и е разположена в прекрасна природна местност, точно на брега на морето. Уникалните природните дадености на региона и прекрасните условия за кало и балнеолечение превръщат Балчишката тузла в един от природните феномени на България. Районът е изключително подходящ, както за почивка, така и за лечение сред природата.

Балчишката тузла се нарежда сред най-големите природни богатства на България, заради уникалния състав на образувалата се по дъното на езерото лечебна кал. Балчишката тузла представлява езеро – лиман с много солена вода (по солна концентрация тя е близка до водите на Мъртво море). Калта, която се е образувала по дъното е с уникален състав - с биологична компоненти от обитаващите езерото микроорганизми и растения и минерални съставки, комбинация от морски соли и солите на минералната вода, която извира в непосредствена близост. Калта е с доказани лечебни свойства и от дълги години помага за лечението на редица заболявания.

Разтояние до:

Летище София – 485 км, Летище Варна – 47.3 км, Летище Бургас – 168 км

Минерални води

В района на тази дестинация също са прокарвани проучвателни сондажи, които разкриват термални води от малм-валанжинския водоносен хоризонт, които са от 1961 – 1969 г., но поради интензивното курортно строителство се прокарват вече специализирани хидрогеоложки сондажи. Дълбочината на водоносните скали зависи от релефа и е между 600 до около 900 m.

Естествени лечебни  фактори:

 • Море                                                                                                                 
 • Лиманно калонаходище                                                                                                   
 • Находище на минерална вода – хипотермална (33⁰С), рН 7,8 с обща минерализация  0,66 g/l, съдържаща хидрокарбонатни, хлорни,  натриеви и калциеви йони. Газове ниски концентрации сероводород.

В курорта може да се провежда  таласолечение, калолечение  и външно балнео лечение  при хронични заболявания на:

 • сърдечно-съдовата система;
 • дихателната система;
 • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
 • периферната нервна система;
 • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Водата е показана и за питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ - град Балчик

„Двореца” е бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария Александрина Виктория де Единбург (1875 г. – 1938 г.). Той е разположен на около 2 км югозападно от град Балчик, в красива местност между балчишките скали и морето. Има статут на архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинарското и парково изкуство, обявен със Заповед № 09-128 на Министерството на културата от 18.04. 2002 г.

Университетска ботаническа градина в Балчик

Университетска ботаническа градина в Балчик е създадена през 1955 г. от акад. проф. Даки Йорданов, (ректор на СУ „Св. Климент Охридски”) на територията на парковата част на бившата лятна резиденция на румънската кралица. Днес Ботаническата градина се простира на площ от 190 дка, и разполага с растителни колекции с над 3500 вида, които се увеличават непрекъснато. Наложила се е като важен туристически обект. Наред с това, тя е Паметник на културата, Защитена местност по ЗЗТ и Спасителен център по Вашингтонската конвенция.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с  винено-кулинарните дестинации