Шабла

Местоположение и обща информация

Шабла е Черноморска община, най-източния граничен район на България с Румъния и една от съставните общини на област Добрич. Намира се в близост до град Каварна, на 83 км североизточно от Варна и на 24 км от българо-румънската граница. Дължината на морския бряг в Шабла е около 40 км. Плажовете на Шабла обхващат 22 % от всички плажове по българското Черноморие.

Общината е с много добро транспортно-географско разположение, на главен път между Румъния и Турция. Важно предимството е, че се обслужва основно от първокласния път І-9, с европейска категоризация Е-87, Румъния/Дуранкулак-Шабла-Варна-Бургас-Малко Търново/Турция, който провежда международния пътнически поток от Европа през ГКПП Дуранкулак към вътрешността на страната и на юг към Азия.

Разстояние до:

Летище София – 577 км

Летище Варна – 88.9 км

Летище Бургас – 204 км

Градът е развиващ се морски курорт с чист и приятен за почивка плаж и топли минерални извори. Той е известен и с първото нефтено находище, открито у нас. Нос Шабла е най-източната географска точка на България. На него се извисява и най-старият морски фар на Балканите. В района на Шабла се намират и две защитени територии: Шабленското езеро Лиман, което е разположено до самия морски бряг е прекрасно място за туристите и любителите на риболова и Шабленската тузла, която се намира недалеч от езерото. Шабленската тузла представлява езеро лагуна, чието дъно е богато със сероводородна тиня, използвана за калолечение.

Изключителен ресурс за общината са термалните минерални извори и соленото езеро-лагуна “Шабленската Тузла” с уникална по своя състав лечебна кал.

Минерални води

В района на Шабла - Тюленово в края на 50-те години на 20 век са прокарани много сондажи за търсене проучване и добив на нефт, много от които разкриват термоминерални води от различни водоносни хоризонти. Основният интерес е насочен към водите в така наречения малм-валанжински водоносен хоризонт, които е с дебелина около 700 m. Изграден е от напукани и кавернозни варовици и доломити. Характерно за този район е, че въпреки относително по-плиткото залягане на водоносния хоризонт (между 350 и 500 m) по сравнение с останалите части от Черноморието, тук водите са с по-висока минерализация до 4-5 g/l.

Интересен обект като балнео и спа дестинация е Шабленската тузла, разположена на около 6,0 km източно от гр. Шабла. Езерото е с площ около 250 дка. То е изцяло отделено от Черно море с пясъчна коса, широка около 100 m. Представлява солено езеро – лагуна, формирано основно от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни, които го отделят от морето, както и от подземни води от сарматския водоносен хоризонт. Средната му дълбочина е около 0,6 m. Неговите запаси от лечебна кал възлизат на около 200 000 тона.

Естествени лечебни  фактори:

 • Море
 • Лиманно калонаходище
 • Находище на минерална вода хипертермална (40⁰С), рН 7,1 с обща минерализация  3,47 g/l, съдържаща натриеви, хлорни, и хидрокарбонатни йони. Газове – ниски концентрации въглероден диаксид и сероводород.

В курорта може да се провежда  таласолечение, калолечение  и балнео лечение  при хронични заболявания на:

 • сърдечно-съдовата система;
 • дихателната система;
 • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
 • периферната нервна система;
 • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Шабленско езеро

Защитената местност Шабленско езеро се намира в Североизточна България, на около 5 км от град Шабла и на 18 км от границата на България с Румъния. Част от нея без обработваемите земи е включена в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви птици с международно значение. Общата площ на защитената местност обхваща 5312.4 декара. Част от територията са и двата крайбрежни лимана - Шабленско езеро и Езерецко езеро. Те са свързани помежду си с канал. На територията на местността са установени 247 вида птици, някои от които са включени в Червената книга на България (списък на застрашените видове в страната). С европейско значение са 137 видове птици.

Цялата територия е включена в списъка на BirdLife International-Орнитологично важните места в Европа, под наименование "Шабленски езерен комплекс". Територията е част от Корине сайт според европейската програма CORINE Biotopes.

Защитената местност заедно с прилежащи земеделски земи, езеро «Шабленска тузла» и морска акватория е обект от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 под наименованиe “Шабленски езерен комплекс” /по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици/ и “Езеро Шабла – Езерец” /по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна/.

Дуранкулашко езеро

На 18 км северно от град Шабла и на 6 км от границата ни с Република Румъния е разположено село Дуранкулак - най-северното българско черноморско селище. На югоизток от селото се намира Дуранкулашкото езеро. То е сред най-значимите и добре запазени екосистеми в България, с международно значение за опазване на множество редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Разположено на миграционния път Via Pontica, езерото осигурява удобно място за гнездене и зимуване на множество видове прелетни птици.

Езерото е отделено от морето с тънка пясъчна ивица, а в западната му част са разположени два острова.

На западния бряг на езерото и на Големия остров са открити изключително богати и интересни археологически находища.

Тюленово

Село Тюленово се намира в близост до гр. Шабла, на 30 км от граничен пункт Дуранкулак и на 80 км от гр.Варна.  Мястото е известно с уникалния си бряг и пещери, чист въздух, прозрачна морска вода и неповторима природа. Бреговете са в червени цветове, стръмни спускащи се поне 20-30 метра надолу до морето. Тюленово предлага добри възможности за морски риболов, скално катерене, подводно гмуркане и водолазно обучение. На 31.05.1951 г. тук е открито първото нефтено находище в България.

Камен бряг

Село Камен бряг се намира между градовете Шабла и Каварна. Характерно е с множеството си пещери и скалисти заливчета, обградени от каменни блокове и зеленина. Местността притежава първична красота и романтика.

Най-добрите спортни катерачи от България и света ежегодно преминават по предизвикателните труднодостъпни маршрути. Защитената местност Яйлата е археологически резерват, намиращ се на около 1 км южно от Камен бряг.Тук цари рядко срещана природна красота, съчетана с множество останки от древни цивилизации и загадки от миналото.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации