Справка с направените предложения по Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, във връзка с въвеждането на регламент за къмпингуването

18 април 2016

Министерство на туризма публикува справка с направените предложения по Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, във връзка с въвеждането на регламент за къмпингуването.

В Министерството на туризма са постъпили над 620 становища и предложения, като и към настоящия момент продължават да пристигат нови.

В табличен вид са обобщени общо 391 броя предложения. Коментарите на някои участници в общественото обсъждане /146 броя/, които изразяват само гражданска позиция и не съдържат предложения не са оповестени. Не са включени и предложенията, които са идентични и/или се повтарят многократно.

Министерството на туризма инициира създаване на работна група във връзка изготвянето на уредба относно къмпингуването, която да се включи в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма и предложи за обсъждане на Министерския съвет. Всички постъпили предложения ще бъдат предоставени на вниманието на работната група.  

Списъкът на направените предложения може да видите тук.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon