Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

30 юни 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

Мотиви към Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

Предложения може да изпращате до 14 юли 2016 г. на следния електронен адрес: d.petrova@tourism.government.bg

Спарвка за отразяване на становищата, постъпили при общественото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon