Проект на Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие

15 август 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие.

Резюме на доклад  

Предложения и коментари по Проекта може да изпращате на e mail: edoc@tourism.government.bg  до 29 август 2016 г., включително.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon